نتایج مسابقات هفته ششم
نتایج مسابقات هفته ششم

نتایج مسابقات در هفته ششمبرنامه مسابقات بازي هاي هفتم
5 مرداد 96


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11