نمایشگاه بین المللی لبنیات
نمایشگاه بین المللی لبنیات


حضور دامداران در اولین نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته

از تاریخ 23 لغایت 26 شهریور 1395
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران


نمایشگاه بین المللی لبنیات - دامدارانعکس های بیشتر از نمایشگاه لبنیات

  نمایشگاه لبنیات - صنایع لبنی تین دامداران


نمایشگاه لبنیات -صنایع لبنی دامداران

نمایشگاه لبنیات -دامداراننمایشگاه لبنیات -دامداران

 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11