چشم انداز ما در هلدینگ دامداران همواره و همیشه تامین و تضمین محصولات سالم و با کیفیت پایدار میباشد.کیفیت مسابقه ای است که پایان ندارد و این آرمان ما می باشد.


 

« سلامت باشید با دامداران»

 مدیرعامل شرکت تین


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11