فرآورده های لبنی و غیر لبنی
خامه کم چرب استریل 200 گرمی

خامه صبحانه پاستوريزه

 200گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11