فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ بدون گاز نعناع 280 سی سی

دوغ بدون گاز گرما دیده
طعم نعناع
280 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11