فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ تخمیری طعم دار

دوغ گازدار تخمیری گرما ندیده
طعم نعناع
1500  سی سی

محصولات مرتبط

آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11