فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر کاکائو نیم چرب 1لیتری

شیر کاکائو فرادما نیم چرب
 1 لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11