فرآورده های لبنی و غیر لبنی
عسل بهاره ممتاز

عسل
250گرمآدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11