فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست دبل خامه ای 750 گرم

ماست دبل خامه ای
750 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11