فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر کم چرب فرادما 1 لیتری

شیر کم چرب فرادما
1 لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11