فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست همزده پرچرب 2200 گرم

ماست همزده پرچرب
2200 گرم
 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11