فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست کم چرب 2500گرم

ماست کم چرب
1500گرم 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11