فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر استریل نسبتاً چرب210گرمی

پنیر استریل نسبتاً چرب
210 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11