فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر استریل نسبتاً چرب 520 گرمی

پنیر استریل نسبتاً چرب
520 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11