فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر پروبیوتیک400 گرمی

پنیر پروبیوتیک نسبتا چرب
400 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11