فرآورده های لبنی و غیر لبنی
کره پاستوریزه 25 گرم

کره پاستوریزه
25 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11