فرآورده های لبنی و غیر لبنی
کشک سنتی 680 گرم

کشک سنتی
680 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11