فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ سبزیجات پروتین 950 میلی لیتر

دوغ سبزیجات پروتین
 950 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11