فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شير شکلات 946cc پروتين

شير شکلات پروتين
946cc


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11