فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر کاکائو استریل نيم چرب 125 سی سی

شیر کاکائو استریل نيم چرب
125 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11