فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر کم چرب امگا 3

شیر کم چرب  غنی شده با امگا 3
946 لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11