فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر غنی شده با ویتامین D3 و کلسیم

شیر کم چرب
غنی شده با ویتامین D3 و کلسیم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11