فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر کیسه ای کم چرب 800 گرمی

شیر کیسه ای کم چرب

800 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11