فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست کم چرب 500 گرم

ماست کم چرب
500 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11