فرآورده های لبنی و غیر لبنی
کره حیوانی لاکتیکی 50 گرمی

کره حیوانی لاکتیکی 50 گرمی  


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11