فرآورده های لبنی و غیر لبنی
نوشیدنی کفیر 1500 سی سی

نوشیدنی کفیر
1500 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11