فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر پاستوریزه کم چرب 400گرمی

پنیر پاستوریزه کم چرب
400 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11