اختتامیه نخستین دوره مسابقات برندکاپ
اختتامیه نخستین دوره مسابقات برندکاپ

اختتامیه نخستین دوره مسابقات برندکاپ

بازی رده بندی و فینال

جمعه 6 مردادماه 96

 ساعت : 15 الی 18

همراه با مهندس آرش سروری

 مکان : سالن شماره یک فوتسال دانشگاه شهید بهشتی
 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11