دامداران، واحد نمونه استاندارد 1398
دامداران، واحد نمونه استاندارد 1398

بسمه تعالی


هیئت مدیره محترم و مدیران و همکاران عزیز


انتخاب شرکت دامداران به عنوان واحد نمونه استاندارد را تبریک عرض نموده و امیدواریم این استاندارد سازی نه تنها در محصولات، بلکه در همه ی شئونات کاری شرکت و اعمال و رفتار سازمانی مان نهادیته شود.

انشاء الله این انتخاب نه تنها باید تداوم، بلکه شرکت دامداران باید واحد نمونه ملی گردد.

از زحمات همه همکاران بالاخص همکاران تولید و کیفیت کمال تشکر و قدردانی را داریم.


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11