بازدید استاندار تهران از شرکت فراورده های لبنی تین-دامداران

بازدید استاندار تهران از شرکت فراورده های لبنی تین-دامداران

بازدید استاندار تهران از شرکت فراورده های لبنی تین-دامداران

حضور استاندار تهران مهندس محمد حسین مقیمی به همراه هیئت همراه
از شرکت فرآورده های لبنی تین - دامداران امروز دوشنبه اول مرداد ماه 97


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11