بازدید مدیر کل اداره استاندارد از شرکت دامداران
بازدید مدیر کل اداره استاندارد از شرکت دامداران

بازدید جناب آقای دکتر طاهری مدیرکل اداره استاندارد

و هیئت همراه از آزمایشگاهها و خطوط تولیدی

شرکت فرآورده های لبنی تین ( دامداران )

آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11