بازدید ریاست سازمان ملی استاندارد ایران از شرکت دامداران

بازدید ریاست سازمان ملی استاندارد ایران از شرکت دامداران

بازدید ریاست سازمان ملی استاندارد ایران از شرکت دامداران

در تاریخ 16/05/1400 جناب آقای دکتر شریعتی ، ریاست سازمان ملی استاندارد ایران بهمراه معاونین وی و مدیرکل اداره استاندارد استان تهران از خطوط تولیدی کارخانه دامداران که در سال گذشته بعنوان واحد نمونه ملی انتخاب شده بود ، بازدید نمودند .
 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11