بازدید معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مجموعه دامداران

بازدید معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مجموعه دامداران

بازدید معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مجموعه دامداران

درتاریخ 24/08/99 جناب آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران بهمراه سرکار خانم دکتر فتحی معاونت محترم غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی ایران و جناب آقای دکتر حبیبی مدیریت محترم نظارت برمواد غذایی آرایشی و بهداشتی و جناب آقای دکتر میرشریفی مدیریت محترم شبکه بهداشت شهرستان قدس از خطوط تولید شرکت فرآورده های لبنی تین بازدید نمودند . ایشان هدف از این بازدید را رفع چالش ها و رشد و توسعه علمی صنایع از راه بکار گیری توان علمی دانشگاه و تجربه صنعت عنوان کردند که با کمک تحقیقات دانشگاهی و پژوهش گام های موثری در عرصه فناوری تولید و پیشرفت کشور برداشته شود .  


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11