برد دامداران در فینال اولین دوره برندکاپ
برد دامداران در فینال اولین دوره برندکاپ

نتیجه فینال اولین دوره برندکاپ با برد تیم دامداران به پایان رسید.
 

آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11