دامداران در روز طبيعت
دامداران در روز طبيعت

دامداران، سال جديد و شروعى طوفانى

حضور باشكوه،قدرتمندانه و چشمگير دامداران
با بى سابقه ترين و گسترده ترين سمپلينگ
( طرح توزيع دوغ سنتىِ رايگان )

حضور شركت بزرگِ دامداران در روز طبيعت در (٣٠ ) بوستانِ پرجمعيتِ تهران و البرز بر سرسفره هاىِ نهارِ سيزده بدرِ شهروندانِ عزيزمان  و پذيرايى از ايشان با دوغ سنتى اما بازتاب اين حركتِ هدفمندِانه دامداران، از طرفِ شهروندان كه با شور و اشتياقِ فراوانِ ايشان  و تشكر و قدردانى از توزيع كنندگان و مسئولين و مديرانِ محترمِ سازمان و همچنين مجموعه با عظمت دامداران مواجه شد حاكى از استقبال و افزايش بى نظير مشتريان وفادار و خشنود دامداران براى آينده نزديك مى باشد ،

با قلبمان دامداران را دوست داريم
با ذهنمان به دامداران فكر مى كنيم
و با دامداران زندگى مى كنيم

امروز شهروندان در هر سنى و در هر مقام و منزلت و يا لباسى  يكبار ديگر شكوه و اعتبارِ برندِ دامداران را مشاهده نمودند .
 

آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11