جام 6 جانبه دوستانه دیپلماتیک
جام 6 جانبه دوستانه دیپلماتیک


مسابقات فوتسال دوستانه دیپلماتیک


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11