نمایشگاه آگروفود
نمایشگاه آگروفود

حضور دامداران در نمایشگاه آگروفود
زمان برگزاری در نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران زمان 5 تا 9 خرداد 94


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11