همایش هفته سلامت
همایش هفته سلامت

همایش هفته سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اردیبهشت ماه 1397


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11