مراسم تقدیر از رانندگان
مراسم تقدیر از رانندگان

تصاویر مراسم تقدیر از رانندگان رکورددار در تصادفات

آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11