فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر پرچرب 230 سی سی

شیر پاستوریزه پرچرب
230 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11