فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر کاکائو پاستوریزه 475 میلی لیتر

شیر کاکائو پاستوریزه 
475 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11