خط مشی کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات


شرکت فراورده های لبنی تین با برند تجاری دامداران ، به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای تولید کننده محصولات لبنی در ایران ، ضمن درك و ارج نهادن به نیازها و انتظارات كلیه طرفهای ذی نفع و در راستای هدف اصلی خود یعنی دستیابی به بالاترین سطوح رضایتمندی مهمترین ذی نفع سازمان ( مشتریان ) و افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی، همراه با رعایت الزامات ، قوانین و مقررات قانونی ، الگوی استاندارد بین المللی ISO 9001 : 2015 را به منظور طراحی ، استقرار و بکارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش و کارآمد و همچنین الگوی استاندارد بین المللی : ISO 22000: 2005 و سیستم : HACCP را درجهت طراحی ، استقرار و بکارگیری یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی انتخاب نموده است و در راستای نیل به هدف اصلی خود،اهداف محوری زیر را سرلوحه روند بهبود مداوم سازمان قرارداده است:

  • بهبود مداوم کیفیت ، ایجاد تنوع در محصولات و توسعه سبد کالا در راستای  خواسته ها و نظرات مشتریان.
  • استخراج برنامه های راهبردی کیفی و ایمنی سازمان با توجه به تغییرات در محیط های داخلی و خارجی.
  • بهبود فرایندها با توجه به ریسک ها و فرصت های مرتبط و به روز نمودن منابع و زیر ساختهای سازمان.
  • ارتقاء توانایی های كاركنان از طریق فرایند مدیریت دانش و برنامه های آموزشی مداوم.
  • برقراری ارتباط اثربخش در مورد مسائل سلامت و ایمنی غذا با كلیه طرفهای ذی نفع مرتبط با زنجیره غذایی.
  • ارتقاء سطح سلامت و ایمنی محصولات شرکت با عنایت به الزامات GHP، GMP و سایر الزامات مطروحه


مدیریت شرکت فراورده های لبنی تین ضمن تعهد به برآورده سازی الزامات کاربردی و بهبود مداوم سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی مواد غذایی ، تمامی کارکنان را به همکاری ، همدلی و همفکری در راستای نیل به اهداف عالی شرکت فراخوانده و این خط مشی را درجهت حفظ تداوم مطلوبیت آن برای مقاصد سازمان در اختیار تمامی ذی نفعان قرار داده و  فراخور نیاز بطور مستقیم بازنگری خواهد نمود.

 

مدیر عامل شركت فرآورده های لبنی تین (دامداران)  


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11