خط مشی کیفیت، سلامت و ایمنی محصولات


شرکت فراورده های لبنی تین با برند تجاری دامداران ، به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای تولید کننده محصولات لبنی در ایران ، ضمن درك و ارج نهادن به نیازها و انتظارات كلیه طرفهای ذی نفع و در راستای هدف اصلی خود یعنی دستیابی به بالاترین سطوح رضایتمندی مهمترین ذی نفع سازمان ( مشتریان ) ، همراه با رعایت الزامات ، قوانین و مقررات قانونی ، الگوی استاندارد بین المللی :  ISO: 9001 : 2015 را به منظور طراحی ، استقرار و بکارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش و کارآمد و همچنین الگوی استاندارد بین المللی : ISO: 22000: 2005 و سیستم : HACCP را درجهت طراحی ، استقرار و بکارگیری یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی انتخاب نموده است و در راستای نیل به هدف اصلی خود،اهداف محوری زیر را سرلوحه روند بهبود مداوم سازمان قرارداده است:

1- بهبود مداوم کیفیت ، ایجاد تنوع در محصولات و تولید محصولات جدید در راستای  خواسته ها و نظرات مشتریان.
2- بهبود فرایندها و به روز نمودن منابع و زیر ساختهای سازمان.
3- ارتقاء توانایی های كاركنان برای عملیات فرایندها و دستیابی به انطباق محصولات از طریق فرایند مدیریت دانش و برنامه های آموزشی مداوم.
4- شناسایی تمامی ذی نفعان سازمان؛ تعیین، پایش و بازنگری الزامات و اطلاعات آنها؛ مشخص نمودن ریسك ها و فرصتهای مرتبط با این الزامات و انجام اقدامات لازم برای كنترل پیامدهای حاصل.
5- ارتقاء سطح سلامت و ایمنی محصولات شرکت با عنایت به الزامات GHP ، GMP و سایر الزامات مطروحه.
6- برقراری ارتباط اثربخش در مورد مسائل سلامت و ایمنی غذا با كلیه طرفهای ذی نفع مرتبط با زنجیره غذایی.
7- بهبود زیر ساختهای سازمان در رابطه با برنامه های پیش نیازی.

مدیریت شرکت فراورده های لبنی تین ضمن تعهد به بهبود مداوم سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی مواد غذایی ، تمامی کارکنان را به همکاری ، همدلی و همفکری در راستای نیل به اهداف عالی شرکت فراخوانده و این خط مشی را درجهت حفظ تداوم مطلوبیت آن برای مقاصد سازمان در اختیار تمامی ذی نفعان قرار داده و  سالانه بطور مستقیم بازنگری خواهد نمود.

 

مدیر عامل شركت فرآورده های لبنی تین (دامداران)  


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11