• دپارتمان انفورماتیک و فناوری اطلاعات
 • دپارتمان بازاریابی
 • دپارتمان بازرگانی
 • دپارتمان برنامه ریزی و انبارها
 • دپارتمان تحقیق وتوسعه
 • دپارتمان تضمین کیفیت
 • تولید ظروف
 • تولید ماست
 • تولیدمایعات
 • دپارتمان عمران و نوسازی
 • دپارتمان فروش
 • دپارتمان فنی و مهندسی
 • دپارتمان کنترل کیفیت
 • دپارتمان لجستیک
 • دپارتمان مالی
 • دپارتمان منابع انسانی
 • دپارتمان حسابرسی
 • دپارتمان حسابداری مطالبات

آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11