عکس های ارسالی از مشتریان با محوریت دامداران

اهدایی از طرف علی اکبر واحدی (کیانوش)

 ارسالی از آزمایشگاه مواد نفتی و مشتقات نفتی


 

عکس های ارسالی مرسانا جعفربگلو 


تابلو نقاشی رنگ روغن ارسالی از سرکار خانم آقا قلی زاده
تابلو معرق کاری ارسالی از جناب آقای نادری


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11