فرآورده های لبنی و غیر لبنی
آب آشامیدنی 1500 میلی لیتر

آب آشامیدنی
1500 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11