فرآورده های لبنی و غیر لبنی
خامه عسلی 100 گرمی

خامه عسل
100 گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11