فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ سبزیجات 1000 میلی لیتر

دوغ سبزیجات
1000 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11