فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ تخمیری طعم دار 1500 میلی لیتر

دوغ گازدار تخمیری گرما ندیده
طعم نعناع
1500  میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11