فرآورده های لبنی و غیر لبنی
سرشیر سنتی پاستوریزه 100 گرم

سرشير سنتي پاستوريزه


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11