فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شیر عسل استریل 200 سی سی

شیر عسل نیم چرب
200 سی سی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11